Kvalitetspolicy

Feralco Nordic AB, som tillverkar kemikalier för vattenrening och papperskemikalier vid anläggningarna i Sölvesborg och Vetlanda, samt importerar och/eller lagerhåller processkemikalier, skall uppfylla kundens förväntningar och krav genom att alltid leverera rätt produkt/tjänst i rätt tid. Kundens krav översätts till specifikationer och beskrivningar som definierar den produkt kunden förväntar sig. Vi skall arbeta mot ständiga förbättringar i kvalitetssystemet bland annat genom att sträva efter att hitta mål i flera delar av verksamheten.

Denna policy skall upprätthållas och utvecklas genom att:


  • Förankra kvalitetsarbetet och detta synsätt i hela företaget.
  • Alltid leverera rätt produkt vid utlovad tid, genom att inte lova mer än vi kan hålla och
    hålla det vi lovar.
  • Engagera medarbetarna i processen att hitta kvalitetsmål.
  • Med en positiv inställning skall en motiverad personal prägla hela organisationens
    tänkande för att tillgodose kundens krav och förväntningar.
  • Ha en snabb och korrekt kommunikation med kunder och intressenter