Vi hjälper

Kommuner,Industrier

med

Rent vatten

Feralco Nordic - producent av vattenreningskemikalier

Feralco Nordic AB tillverkar och säljer kemikalier för vattenrening till kommuner, pappers och massaindustri samt övrig industri i Norden.

Feralco Nordic AB förser Skandinavien med oorganiska koagulanter för vattenrening. Vid anläggningen i Sölvesborg produceras aluminium- och järnbaserade fällningssalter, i Vetlanda aluminiumbaserade fällningssalter och kombinerade produkter (aluminium och järn). I Sölvesborg finns dessutom en viktig terminalverksamhet, med hantering, lagring och distribution av saltsyra, lut och vegetabiliska oljor. De senaste åren har Feralco Nordic AB dessutom utvecklat en allt mer betydande försäljning av polymerer, dels genom direktleveranser från leverantör, dels genom omtappning till småemballage i Vetlanda och därefter vidare distribution till slutkunder.

 

 

~/media(6569f76a-c6fc-4ef9-966c-76cd487ede46)

Aktuellt