Polymers

Polymer

Feralco Nordic förser marknaden med anjonaktiva, katjonaktiva och non-joniska polymerer i flytande och pulverform.

Polymerer används idag till slamavvattning, förtjockning och sedimenteringshjälp inom industriell och kommunal rening. Eftersom dessa produkter är prestationskemikalier görs laboratorieförsök och tester i fullskala för att välja ut den bästa produkten. Med vår process- och produktkunskap gör vi dessa tester tillsammans med kund för att uppnå bästa möjliga totalekomomi.

För mer information

Order och Logistik

Order och Logistik

+46 456 156 16

FAX

+46 456 199 35

Kontakta oss