MASSA & PAPPER

Katjoniska koagulanter och polymerer används i hög utsträckning inom pappersindustrin. Feralcos papperskemikalier innebär avsevärda fördelar för våtdelen. Produkterna är effektiva och hjälper till att optimera produktionen, papperslimning, retention, avvattning och störsubstanser.

Kombinationen av Feralco Nordics oorganiska koagulanter med organiska polymerer med hög molekylvikt ger ett bättre resultat till lägre kostnad än det mer konventionella systemet med organisk polymer-mikropartiklar. Störande substanser som kollodial och löst substans från massa och återvunnen fiber kontrolleras effektivt vid våtdelen, vilket innebär bättre maskinprestanda och betydande kostnadsbesparingar.

Andra fördelar innebär mindre belastning på flotationsanläggning och övrig avloppsvattenrening, bättre papperskvalitet samt mindre avsättningar i pumpar, lagertankar och i papperslinjen.