INDUSTRI

Våra produkter för avloppsvattenrening används med framgång för rening av processvatten från dryckes- och livsmedelsindustri, inom garveriindustri, textilindustri, färg- och övrig kemisk industri.

Våra järn och aluminiumbaserade fällningskemikalier kan med fördel användas för att tillgodose olika behov som finns i reningsprocesserna. Applikationer där dessa produkter används med framgång för rening av processvatten från olika industrier såsom dryckes- och livsmedelsindustri, inom garveriindustri, textilindustri, färg- och övrig kemisk industri.