JURIDISK INFORMATION

Ansvarig utgivare
Feralco Nordic AB
Lilleviksvägen
29435 Sölvesborg
Sverige

Tel.: +46 456 156 16
E-mail: info.se@feralco.com

Representerat av: Johan Modén

Säte: Sölvesborg
Organisationsnr: 556387-7629
VAT: SE556387762901

 Länkar 

Feralco Nordic AB tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen. För direkta eller indirekta kopplingar till andra webbplatser ( "länkar") som ligger utanför ansvaret för Feralco Nordic AB, skulle en skuld endast uppstår i styrka när det gäller i vilken Feralco Nordic AB medveten om innehållet, och om det är tekniskt möjligt och rimligt skulle kunna förhindra användning av olagligt innehåll. Feralco Nordic AB härmed uttryckligen förklarar att vid tidpunkten för länkning motsvarande länkade sidor som var fria från olagligt innehåll.

Feralco Nordic AB har ingen påverkan på nuvarande och framtida utformning och innehåll i de länkade sidorna. Därför tar avstånd uttryckligen från allt innehåll i alla länkade sidor som ändrats efter tidpunkten för länkning. Detta gäller för alla länkar i sin egen webbplats.

För olagliga, felaktiga eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som orsakas av användning eller missbrukning av informationen är det endast leverantören av den avsedda webbplatsen som är ansvarig, och inte den som har länkat till respektive publikation.

Integritetspolicy
Datainsamling
Varje webbserver registrerar automatiskt antalet träffar på webbplatser. När du besöker vår hemsida, vår webbserver - i syfte att säkerställa systemets säkerhet - registrerar automatiskt domännamnet eller IP-adressen till den dator som begär tillgång datum, filnamn och URL som du har tillgång till, http svarskod och webbplatsen från vilken du besöker oss, liksom byte överförs under förbindelsen. Denna information kommer att lagras anonymt. Slutsatser om din person eller ditt individens beteende är inte möjligt.Ytterligare personuppgifter samlas inte in om du inte uttryckligen ge denna information i samband med t.ex. en order eller registrering. Vi behandlar dina data på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lagstiftningen.

Dataanvändning
Datorrelaterade data lagras av oss för att spela in trender och sammanställa statistik. Dessa data tjänar också syftet att identifiera och spåra obehöriga försök att komma åt vår webbserver. Vi skapar profilinformation om användningen av vår webbplats endast på en anonym basis och endast för att förbättra användarvägledning och optimering av leverans till användarnas intressen. Det finns inga personliga profiler eller liknande samlas in eller behandlas.Vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för behandling av förfrågningar eller beställningar. För att underlätta detta kan vi dela din information med tredje parter som är involverade i fullgörandet av order. Bortsett från detta, kommer vi inte att dela din personliga information till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det på grund av tvingande rättsregler eller om du avgöra detta.De personuppgifter som du överför till oss (till exempel ditt namn och adress eller e-postadress) kommer att användas av oss för att motsvara med dig eller bara för de ändamål för vilka du lämnat uppgifterna. Vi vill använda din adress, under förutsättning att din invändning, att informera dig ibland om våra produkter, tjänster och innovationer.Med hjälp av data som överförs, kan vi även i samband med en undersökning om kundnöjdhet, marknadsundersökningar och reklamsyfte, kontakta dig via telefon eller elektroniskt.

Cookies
Vår hemsida kan användas i sin helhet utan användning av cookies. Cookies eller andra tekniker för att spåra åtkomstmönster av användare används inte. 

Samtycke
Genom att använda vår hemsida accepterar du beskriven lagring och användning av data. Genom att ange dina personuppgifter samtycker du till den beskrivna behandlingen av uppgifterna och deras användning.

Dina rättigheter / Kontakt
Naturligtvis kommer vi att informera dig om användningen av dina personuppgifter på vår begäran. Du har rätt till information om någon av dina personuppgifter och även rätt att korrigera felaktiga uppgifter, eller att blockera och ta bort den. Du kan invända mot användningen av personuppgifter i reklamsyfte när som helst. Vi påpekar att våra anställda är skyldiga att upprätthålla datasekretess i enlighet med dataskyddslagen.Om du vill ha information om dina personuppgifter och deras rättelse eller radering, skicka ett e-mail: info.se@feralco.com

Omfattning / Länkar
Denna integritetspolicy gäller enbart för alla webbsidor som Feralco Nordic AB ansvarar för.Vår webbplats och våra webbsidor kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör andra företag. Dessa länkar har satts eftersom vi anser att dessa platser kan vara av intresse för dig. Utformningen och innehållet i dessa webbplatser är utanför vår kontroll och vi kan inte kontrollera hur leverantörerna av länkade webbplatser behandla din information. Därför sträcker sig inte vår sekretesspolicy och vårt ansvar till deras (extern) webbplatser. Om du har några frågor, vänligen kontakta dessa företag direkt.  

Aktualitet av denna integritetspolicy
Denna sekretesspolicy är aktuell sedan av den 12 juli år 2010.Där Feralco Nordic AB introducerar nya tjänster eller ändrar Internet förfarandet eller internet- och datasäkerhettekniken går framåt, kommer en uppdaterad sekretesspolicy publiceras på denna webbplats, och ska tillämpas från och med dagen för offentliggörandet.