Kommunal vattenrening

Vatten är förutsättningen för allt liv och är människans viktigaste livsmedel. Dricksvatten förvandlas till avloppsvatten efter att vi människor har använt det. Avloppsvatten måste renas för att inte i alltför stor utsträckning bidra till övergödning av sjöar, floder och hav.

VATTENRENINGSKEMIKALIER TILL KOMMUNALA VATTEN- OCH RENINGSVERK

Vår breda produktpalett innebär att rätt produkt kan erbjudas till varje specifikt vatten och process, såväl dricksvatten som avloppsvattenrening.

Feralcos produkter verkar genom att stabilisera kollodiala suspensioner i yt- eller grundvatten genom att neutralisera zetapotentialen. Valet av koagulant beror ofta på typen av råvatten och de produkter Feralco kan erbjuda för dricksvattenrening är :

Polyaluminiumkloridlösning
Järnkloridlösning
Polymer
Lut
Saltsyra