Kemikalielagring och terminal

Feralco Nordic AB har en stor kemikaliedepå i Sölvesborgs hamn där kunder kan hyra cisterner för lagring av sina produkter. För närvarande kan en total mängd om 20 000 ton flytande kemikaler lagras i olika cisterner med volymer från 30 till 8000 kubikmeter.

Till cisternerna finns naturligtvis pipelines till den omedelbart närliggande kajen. Fartyg med djupgående upp till 7.1 meter kan tas emot för lossning.