Ansvar

Frågor om säker hantering och användning av kemiska produkter finns idag på alla kemikalieproducenters agenda. Eftersom vi är aktiva inom vattenreningsområdet, tar vi självfallet denna dagordning på största allvar. Vi bryr oss om allt kring våra produkter, från råvaror och deras hantering genom produktionsprocessen till slutprodukterna och deras användning.