Incopa

Feralco är medlem i Incopa Group för att säkerställa hög kvalitet och standarder för våra produkter och applikationer.

Incopa är en Cefic Sector Group (European Chemical Industry Council) och är de europeiska koagulantproducenternas röst.

Incopa stöder organen i nationell och europeisk lagstiftning och processen för standardisering och harmonisering inom EU.

Vill du veta mer om Incopa, klicka på länken https://www.incopa.org/.