Samhällsansvar

Feralco har en strategi för att på ett hållbart sätt växa som en organisation genom fokus på vattenrening.

För att uppnå detta är vi engagerade i en rad verksamhetsprinciper, som säkerställer att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt till gagn för kunder, intressenter, anställda och aktieägare.