Historik

Feralco Nordic AB ingår i Feralco-gruppen, som tillverkar och marknadsför oorganiska koagulanter för vatten- och avloppsrening till kommuner, pappers- och massaindustri samt övrig industri i Europa.

Feralco-gruppen bildades i januari 2001 efter uppköp av vattenreningsverksamheter i brittiska bolagen Alcan och Laporte. Gruppen har nu bolag och produktionsenheter i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Schweiz och Spanien. Antalet anställda i gruppen är 187 och omsättningen är ca 916 MSEK. Feralco-gruppen är privatägd och ingår i Mellby Gård-koncernen.

2004 förvärvades NIN Treatments verksamhet i Sölvesborg, bestående av tankterminal för kemikalier och oljeprodukter, och Feralco Nordic AB bildades. På terminalområdet byggdes anläggning för produktion av aluminium- och järnbaserade fällningssalter. Utöver detta fortsätter driften av terminalverksamheten, med hantering, lagring och distribution av saltsyra, lut och vegetabiliska oljor.

Feralco Nordic köper 2010 produktionsanläggning i Vetlanda av Eka Chemicals AB, Akzo Nobel.

De senaste åren har Feralco Nordic AB dessutom utvecklat en allt mer betydande försäljning av polymerer.