Mottagning från tankbil Ekoflock Mottagning från tankbil Plusjärn      Mottagning från tankbil Plusjärn