Marknad och Försäljning

Johan Modén

Marknads- och Försäljningschef

+46 727 327160

Ulrika Johnsson

Ansvarig försäljning förpackat material

Upphandlingsansvarig

Catarina Nordström

Regionsansvarig

Västra Götaland

Cecilia Bojrup-Andresen

Regionsansvarig

Nordöstra Götaland
Östra Svealand

Ulf Nilsson

Regionansvarig

Södra Götaland
Västra Svealand

+46 73 941 5625

Ulf Westrin

Regionsansvarig

Östra Götaland

+46 727 327 110

Torild Remelin

Ansvarig återförsäljare


Eric Rosenström

Säljare


+46 727 104 422