Marknad och Försäljning

Johan Modén

Marknads- och Försäljningschef

+46 727 327160

Ulrika Johnsson

Ansvarig försäljning förpackat material

Upphandlingsansvarig

Catarina Nordström

Regionsansvarig

Västra Götaland

Cecilia Bojrup-Andresen

Regionsansvarig

Nordöstra Götaland
Östra Svealand

Ulf Westrin

Regionsansvarig

Östra Götaland

+46 727 327 110

Johan Modén

Ansvarig återförsäljare


+46 272 327 160

Eric Rosenström

Säljare


+46 727 104 422