Marknad och Försäljning

Johan Modén

Marknads- och Försäljningschef

+46 727 327160

Ulrika Johnsson

Ansvarig återförsäljare

Ansvarig försäljning

Upphandlingsansvarig

Catarina Nordström

Regionsansvarig

Västra Götaland

Cecilia Bojrup-Andresen

Regionsansvarig

Nordöstra Götaland
Östra Svealand

Tore Holmqvist

Regionsansvarig

Teknisk försäljning, Sverige

+46 705 89 39 64

Ulf Westrin

Regionsansvarig

Östra Götaland

+46 727 327 110

Joakim Steindl

Regionsansvarig

Östra Götaland

+46 727 327 107

Eric Rosenström

Regionsansvarig

Skåne


+46 727 104 422