https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nu-ska-gamla-synder-botas-i-norrvikens-vatten/reptdn!R4bsdQW7a6XkS2LWcxSlg/

https://www.fiskejournalen.se/har-ska-mer-aluminium-ge-fler-gaddor-och-abborrar/