För att stärka vår närvaro hos massa- och pappersindustrin har vi initierat ett samarbete med ACM.

ACM har en stark närvaro, bra service och hög kompetens inom svensk massa- och pappersindustri. Genom detta samarbete får vi på Feralco Nordic möjlighet att i högre grad erbjuda våra produkter i kombination med bra tekniska lösningar på denna marknad, till såväl vattenreningsapplikationer, hartsbekämpning som till våtändan på pappersmaskiner. Detta samarbete ger samtidigt ACM möjlighet att bredda sitt sortiment.