ACM och Feralco utvecklar samarbetet vidare

Emil Engvall, VD ACM

Emil Engvall, VD ACM

Under 2016 togs första kontakten mellan Feralcos Nordics VD, Johan Modén och ACMs VD, Emil Engvall. – Vi har en produktportfölj som täcker betydande delar av marknaden för kemikalier till våtända och vattenreningar inom pappersindustrin. Vi saknar dock fällningskemikalier för vattenrening och kände därför att vi ville etablera en kontakt med Feralco Nordic för att utröna om det fanns förutsättningar för ett samarbete. Det känns extra spännande med Feralco som samarbetspartner då vi lärt oss att våra företag har lika syn på hur värden skapas till kunder inom våra kundsegment, säger Emil Engvall.

Johan Modén, Vd Feralco Nordic

Johan Modén instämmer – båda företagen är förhållandevis små i jämförelse med våra konkurrenter, men det blir också vår styrka i form av hög flexibilitet och tillgänglighet som kombineras med kunskap och kompetens, vilket båda företagen har med sig in i samar-betet. Tillsammans kan vi skapa snabba och kundspecifika lösningar som höjer värdet för våra kunder, vilket framöver gör ACM/Feralco till en stark aktör tillsammans avslutar Johan.

Ulf Westrin, Feralco Nordic

Flera av företagens representanter känner varandra från tidigare anställningar i andra företagskonstellationer vilket gjort att samarbetet snabbare fallit på plats. Ulf Westrin (Feralco) som varit med sedan Ekoflockens begynnelse, tycker samarbetet fungerar mycket bra och säger, -vi har en samsyn på hur saker ska göras och vi är båda lika ivriga att lösa problem och samtidigt se möjligheterna. I skrivande stund är åtta gemensamma projekt pågående varav hälften redan är etablerade system ute hos kunder.

Roland Boom, ACM

Roland Boom som nyligen börjat på ACM har återförenats med gamla arbetskamrater från både ACM och Feralco från tidigare anställningar i andra företag, säger så här: – Det är mycket inspirerande att åter få jobba tillsammans med människor man känner sedan gammalt från båda företagen. När vi är ute på bruken ser vi mycket seriöst på vår uppgift samtidigt som vi har trevligt och roligt ihop, avrundar Roland.

Emil Engvall och Johan Modén är överens om att samarbetet utvecklats över förväntan. Båda tycker att den kurs som företagen slagit fast gemensamt skall hållas och utvecklas ytterligare. Både Emil och Johan ser in i framtiden med tillförsikt.

/Jan Larsson